Địa chỉ bán dầu bánh răng hộp số công nghiệp

dầu nhớt động cơ

Dầu bánh răng là loại dầu được dùng để bôi trơn các bánh răng trong hộp số công nghiệp hoặc hệ thống xích tải. Ngày nay do có sự thay đổi trong tiêu chuẩn kỹ thuật và vật liệu của bánh răng hộp số nên các thành phần có trong dầu bánh răng cũng có sự thay đổi để phù hợp hơn với ứng dụng và yêu cầu ngày càng khắc nghiệt về hiệu năng và môi trường như hiện nay. Dầu bánh răng hộ số công nghiệp trên thị trường có : Dầu bánh răng hộp số gốc khoáng, Dầu bánh răng hộp sô tổng hợp, Dầu bánh răng hộp số thực phẩm bôi trơn các máy thực phẩm. Nhưng dầu bánh răng hộp số gốc khoáng chiếm thị phần cao do giá thành thấp, dể sử dụng…

Dầu bánh răng có độ nhớt ở 40 oC là : 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 1000, do đó khách hàng lưu ý chọn độ nhớt phù hợp cho các ứng dụng và tốc độ quay của hộp số cho phù hợp nhất, để tránh tổn thất công suất và gây hư hộp số. Bạn quan tâm đến địa chỉ bán dầu bánh răng hộp số công nghiệp chính hãng hay gọi : 0985173317 – 0908131884.

Các loại dầu bánh răng hộp số chất lượng :

 Hãng  Tên Sản Phẩm Độ Nhớt Ở 40 oC  Dầu gốc
SHL Hàn Quốc  SHL Gear 68  ISO VG 68  Dầu gốc khoáng
SHL Hàn Quốc SHL Gear 100 ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
SHL Hàn Quốc SHL Gear 150 ISO VG 150 Dầu gốc khoáng
SHL Hàn Quốc SHL Gear 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
SHL Hàn Quốc SHL Gear 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
SHL Hàn Quốc SHL Gear 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
SHL Hàn Quốc SHL Gear 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 68  ISO VG 68 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 100 ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 150 ISO VG 150 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S2 GX 1000 ISO VG 1000 Dầu gốc khoáng
SHELL Shell Omala S4 GXV 150 ISO VG 150 Dầu gốc tổng hợp PAO
SHELL Shell Omala S4 GXV 220 ISO VG 220 Dầu gốc tổng hợp PAO
SHELL Shell Omala S4 GXV 320 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp PAO
SHELL Shell Omala S4 GXV 460 ISO VG 460 Dầu gốc tổng hợp PAO
SHELL Shell Omala S4 GXV 680 ISO VG 680 Dầu gốc tổng hợp PAO
SHELL Shell Omala S4 WE 150 ISO VG 150 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
SHELL Shell Omala S4 WE 220 ISO VG 220 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
SHELL Shell Omala S4 WE 320 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
SHELL Shell Omala S4 WE 460 ISO VG 460 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
SHELL Shell Omala S4 WE 680 ISO VG 680 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
CASTROL Castrol Alpha SP 68 ISO VG 68 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Alpha SP 100 ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Alpha SP 150 ISO VG 150 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Alpha SP 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Alpha SP 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Alpha SP 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Alpha SP 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Alpha SP 1000 ISO VG 1000 Dầu gốc khoáng
CASTROL Castrol Optigear™ Synthetic CT 320 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp PAO
CASTROL Castrol Alphasyn GS 150 ISO VG 150 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
CASTROL  Castrol Alphasyn GS 220 ISO VG 220 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
 CASTROL Castrol Alphasyn GS 320 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
 CASTROL Castrol Alphasyn GS 460 ISO VG 460 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
 MOBIL Mobil Gear 600 XP 68 ISO VG 68 Dầu gốc khoáng
MOBIL Mobil Gear 600 XP 100 ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
MOBIL Mobil Gear 600 XP 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
MOBIL Mobil Gear 600 XP 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
MOBIL Mobil Gear 600 XP 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
MOBIL Mobil Gear 600 XP 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
MOBIL Mobil SHC 625 ISO VG 46 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL  Mobil SHC 626 ISO VG 68 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL  Mobil SHC 627 ISO VG 100 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL  Mobil SHC 629 ISO VG 150 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL  Mobil SHC 630 ISO VG 220 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL  Mobil SHC 632 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL  Mobil SHC 634 ISO VG 460 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL  Mobil SHC 636 ISO VG 680 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL Mobil SHC 639 ISO VG 1000 Dầu gốc tổng hợp PAO
MOBIL Mobil Glygoyle 150 ISO VG 150 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
MOBIL Mobil Glygoyle 220 ISO VG 220 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
MOBIL Mobil Glygoyle 320 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
MOBIL Mobil Glygoyle 460 ISO VG 460 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
MOBIL Mobil Glygoyle 680 ISO VG 680 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
MOBIL Mobil SHC Cibus 100 ISO VG 100 Dầu bánh răng thực phẩm
MOBIL Mobil SHC Cibus 150 ISO VG 150 Dầu bánh răng thực phẩm
MOBIL Mobil SHC Cibus 220 ISO VG 220 Dầu bánh răng thực phẩm
MOBIL Mobil SHC Cibus 320 ISO VG 320 Dầu bánh răng thực phẩm
MOBIL Mobil SHC Cibus 460 ISO VG 460 Dầu bánh răng thực phẩm
TOTAL Total Carter EP 100 ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
TOTAL Total Carter EP 150 ISO VG 150 Dầu gốc khoáng
TOTAL Total Carter EP 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
TOTAL Total Carter EP 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
TOTAL Total Carter EP 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
TOTAL Total Carter EP 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
TOTAL Total Carter SY 150 ISO VG 150 Dầu gốc tổng hợp PAO
TOTAL Total Carter SY 220 ISO VG 220 Dầu gốc tổng hợp PAO
TOTAL Total Carter SY 320 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp PAO
TOTAL Total Carter SY460 ISO VG 460 Dầu gốc tổng hợp PAO
TOTAL Total Carter SY 680 ISO VG 680 Dầu gốc tổng hợp PAO
TOTAL Total Carter SY 1000 ISO VG 100 Dầu gốc tổng hợp PAO
TOTAL Total Carter SH 150 ISO VG 150 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
TOTAL Total Carter SH 220 ISO VG 220 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
TOTAL Total Carter SH 320 ISO VG 320 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
TOTAL Total Carter SH 460 ISO VG 460 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
TOTAL Total Carter SH 680 ISO VG 680 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
TOTAL Total Carter SH 1000 ISO VG 1000 Dầu gốc tổng hợp polyalkylene glycol
TOTAL Total Nevastane EP 100 ISO VG 100 Dầu bánh răng thực phẩm
TOTAL Total Nevastane EP 150 ISO VG 150 Dầu bánh răng thực phẩm
TOTAL Total Nevastane EP 220 ISO VG 220 Dầu bánh răng thực phẩm
TOTAL Total Nevastane EP 320 ISO VG 320 Dầu bánh răng thực phẩm
TOTAL Total Nevastane EP 460 ISO VG 460 Dầu bánh răng thực phẩm
TOTAL Total Nevastane EP 680 ISO VG 680 Dầu bánh răng thực phẩm
TOTAL Total Nevastane EP 1000 ISO VG 1000 Dầu bánh răng thực phẩm
MOTUL Motul Supragear MPL 150 ISO VG 250 Dầu gốc khoáng
MOTUL Motul Supragear MPL 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
MOTUL Motul Supragear MPL 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
MOTUL Motul Supragear MPL 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
MOTUL Motul Supragear MPL 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
CALTEX Caltex Meropa 100 ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
CALTEX Caltex Meropa 150 ISO VG 150 Dầu gốc khoáng
CALTEX Caltex Meropa 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
CALTEX Caltex Meropa 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
CALTEX Caltex Meropa 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
CALTEX Caltex Meropa 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
SAIGON PETRO SP Gear Oil EP 100 ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
SAIGON PETRO SP Gear Oil EP 150 ISO VG 150 Dầu gốc khoáng
SAIGON PETRO SP Gear Oil EP 220 ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
SAIGON PETRO SP Gear Oil EP 320 ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
SAIGON PETRO SP Gear Oil EP 460 ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
SAIGON PETRO SP Gear Oil EP 680 ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
AP OIL AP Getoel EP 100  ISO VG 100 Dầu gốc khoáng
AP OIL AP Getoel EP 150  ISO VG 150 Dầu gốc khoáng
AP OIL AP Getoel EP 220  ISO VG 220 Dầu gốc khoáng
AP OIL AP Getoel EP 320  ISO VG 320 Dầu gốc khoáng
AP OIL AP Getoel EP 460  ISO VG 460 Dầu gốc khoáng
AP OIL AP Getoel EP 680  ISO VG 680 Dầu gốc khoáng
AP Getoel EP 1000  ISO VG 1000 Dầu gốc khoáng

Cách chọ độ nhớt phù hợp cho hộp số giảm tốc tại đây :

Dầu nhớt công nghiệp
Dầu nhớt công nghiệp

Bảo quản,sức khỏe,môi trường : Dầu bánh răng hộp số công nghiệp phải để trong kho có mái che, tránh để những nơi có nhiệt độ quá cao trên 50°C, tránh những nơi dễ gây ra hỏa hoạn, cháy nổ. Rửa ngay khi bị dầu văng vào mắt, da với nhiều nước và xà bông, tránh xa tầm tay trẻ em.

Địa chỉ bán dầu bánh răng hộp số công nghiêp chính hãng :

   • Cung cấp bánh răng công nghiệp chính hãng, giấy đầy đủ COA, CO, CQ từ nhà sản xuất.
   • Đầy đủ hàng dầu bánh răng : 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 của :  SHL, Tectyl, Shell, Castrol, AP OIL, Mobil, Idemitsu, Total, Motul, Caltex…
   • Cung cấp dầu bánh răng gốc khoáng, dầu bánh răng tổng hợp, dầu bánh răng thực phẩm…
   • Được tư vấn và hỗ trợ, khảo sát miễn phí.
   • Giao hàng nhanh nhất trong ngày, đơn hàng gấp trả lời trong vòng 1 tiếng.
   • Được thử nghiệm miễn phí mẫu khi có yêu cầu.
   • Cung cấp số lượng không giới hạn
   • Thanh toán linh hoạt và bảo mật.

Với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn và tận tâm với nghề, Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Thái Anh Tài đã và đang là địa chỉ uy tín cho các nhà máy, doanh nghiệp tin cậy và gửi gắm chăm sóc máy móc của mình trên toàn quốc. Không chỉ nhận được sự tin yêu của khách hàng, mà công ty chúng tôi còn nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp, các cơ sở bán buôn bán lẻ  và các doanh nghiệp trên toàn quốc. Công ty Thái Anh Tài là địa chỉ cung cấp dầu nhớt công nghiệp, dầu nhớt động cơ, mỡ bôi trơn chịu nhiết chuyên nghiệp nhất.

Liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ trực tiếp!!!

CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT THÁI ANH TÀI
Đ/C : 1418/11 Lê Hồng Phong, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chi Nhánh Mền Bắc: KCN Dệt May , Phố Mới, Hứng Yên
ĐT: 02743.899.588 – 0985.173.317 Ms Hương – 0908.131.884 Mr Quyền
Email: Thaianhtaicoltd@gmail.com
Web: Daunhotthaianhtai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng Coppy em
0908131884
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon